Privacy policy


Privacy Policy

Registreren bij Koffie en T

Registratie bij Koffie en T

Via onze website is het mogelijk uzelf te registreren voor producten, diensten of evenementen.

De keuze voor de registratie houd in dat de verzameling en het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens onderhevig is aan het privacy beleid van Koffie en T dat je gegevens verwerkt.

Hoe beschermen wij je gegevens?

Wij beschermen je persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde registratieformulieren, dataversleuteling en toegangsbeperking tot je persoonlijke gegevens.

Gegevensoverdracht

Koffie en T heeft alle voorzorgsmaatregelen getroffen om de geheimhouding en veiligheid van je gegevens te waarborgen.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Indien u kiest voor registratie of op een andere wijze contact met ons opneemt vragen wij u om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en uw e-mailadres.

Met behulp van uw gegeven kunnen wij:

  • uw aanschaf van producten beheren en uitvoeren;

  • op persoonlijke wijze met u communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van feedback of serviceverzoeken of om u desgewenst te informeren over haar producten;

  • uw Koffie en T account beheren;

Hoe verzamelen wij je persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld door:

  • U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief;

  • u kunt per e-mail, telefonisch of schriftelijk met onze klantenservice communiceren;

  • deel te nemen aan een actie, evenement of wedstrijd;

  • direct via deze website een product of dienst aan te schaffen

Delen wij je persoonlijke gegevens?

Koffie en T kan persoonlijke gegevens delen met externe dienstenleveranciers of tussenpersonen die namens Koffie en T bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren. Koffie en T eist van deze dienstenleveranciers dat zij uw persoonlijke gegevens met grote zorg beschermen. Koffie en T verkoopt, verhuurt, least of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun eigen doeleinden.

Koffie en T zal, indien de wet ons hiertoe verplicht, uw persoonlijke gegevens vrijgeven alleen indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van medewerkers.

Reikwijdte

Persoonlijke gegevens verzamelen wij via de winkel, website, acties en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over u. Wij zijn ervan overtuigd dat bescherming van persoonsgegevens essentieel is.

Kinderen

Er wordt ten zeerste aanbevolen toezicht te houden op de onlineactiviteiten van uw kinderen. Voor Koffie en T geldt dat wij niet opzettelijke persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceren. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zullen wij trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijs in staat te stellen om toestemming te geven voordat wij de persoonlijke gegeven van het kind gebruiken, behalve voor zover wij slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek inwilligen.

Aankoop in de (web)winkel

Na een aankoop in onze winkel worden de transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. Wij zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren.

Vragen en feedback

Koffie en T is zo transparant mogelijk als het gaat om uw privacy, maar mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben kunt u mailen naar orderskoffieent@gmail.com. U kunt te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien deze onjuist of niet relevant zijn voor de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact met ons op via orderskoffieent@gmail.com onder vermelding van uw naam en adres. Wij komen binnen 5 werkdagen terug op uw verzoek.